Bạch Thông tăng cường ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông đã triển khai, chỉ đạo quyết liệt thực hiện chỉ thị nên thu được kết quả tích cực.

 Hạt kiểm lâm huyện tịch thu gỗ khai thác trái phép

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, huyện Bạch Thông đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và thành lập Tổ công tác liên ngành ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, khai thác cát, sỏi trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn huyện; làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ góp phần hạn chế vi phạm Luật BV&PTR, đặc biệt là sự phối hợp giữa 3 ngành: Kiểm lâm – Công an – Quân đội. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, giáo dục đến  toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Hàng năm UBND huyện đều ban hành kế hoạch ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn huyện; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, tập trung tuyên truyền Luật BV&PTR, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện, kết quả, từ năm 2012 đến nay toàn huyện đã tổ chức họp tuyên truyền được 105 cuộc (chủ yếu ở cấp thôn) tại các địa bàn là điểm nóng về khai thác vận chuyển lâm sản, khoáng sản như Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn, Đôn Phong, Lục Bình…. với 3.316 lượt người tham gia.

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU, ngành chức năng phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép trên địa bàn huyện, tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý 219 vụ vi phạm Luật BV&PTR, trong đó: vận chuyển 78 vụ, mua bán 22 vụ, cất giữ 61 vụ, khai thác 40 vụ, chế biến 1 vụ, thiếu thủ tục hành chính 9 vụ, vi phạm các quy định về thiết kế và khai thác gỗ 1 vụ, phá rừng 3 vụ, vi phạm quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng 1 vụ, vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ động vật rừng 1 vụ. Đến nay đã xử lý 219/219 vụ, trong đó: Xử lý hành chính 204 vụ, xử lý hình sự: 15 vụ. Tịch thu trên 244 m3 gỗ các loại, trong đó gỗ quý hiếm là trên 27,1 m3; 49,3 kg động vật hoang dã; 310 kg phong lan, 01 Ô tô, 40 xe máy, 04 cưa xăng: 4 cái, 03 súng săn tự chế. Thu nộp ngân sách trên 1,233 tỷ đồng. Đối với công tác quản lý khoáng sản đã kiểm tra lập biên bản đình chỉ, nhắc nhở và xử lý 61 trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hành vi khai thác cát sỏi trái phép; xử lý hành chính 18 vụ, việc với 34 đối tượng, phạt tiền 137 triệu đồng; thu giữ 01 tàu quốc, 01 thuyền, 11 máy nổ, 15 sên hút, 15 xẻng, 13 sàng sắt và 01 xe rùa. Tiến hành kiểm tra khai thác vàng tại xã Vũ Muộn, phát hiện phát hiện 05 nhóm khai thác vàng sa khoáng trái phép, Tổ công tác nhắc nhở và lập biên bản đình chỉ hoạt động, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn. Tăng cường chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp Tổ kiểm tra liên ngành của huyện, ngành chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên nhằm bảo vệ rừng tận gốc; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật BV&PTR. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 08 trên địa bàn. Thực hiện xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu địa phương theo quy định khi để xảy ra tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 2123/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn…/.