BẠCH THÔNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng gần 80%, huyện Bạch Thông có nhiều diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên, đặc biệt là khu vực các xã Vũ Muộn, Sỹ Bình, Cao Sơn còn nhiều gỗ quý hiếm. Do đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng được huyện quan tâm thực hiện với những giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, trong năm 2021, công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn mặc dù có phần hạn chế do dịch bệnh Covid-19 nhưng các đơn vị cũng đã sắp xếp thời gian phù hợp thực hiện được 83 cuộc họp, với 3.739 lượt người tham dự để tuyên truyền một số quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách về quản lý, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên nắm bắt tình hình khu vực được phân công phụ trách, xác định những khu rừng thường xảy ra chặt phá rừng trái phép, trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để sớm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Đình Thỏa – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông cho biết “ Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo về rừng trên địa bàn huyện. Trong năm, cơ quan chuyên môn đã xây dựng kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền về Luật lâm nghiệp, các văn bản liên quan tới cấp ủy, chính quyền và người dân các xã, thị trấn, chỉ đạo cán bộ kiểm lâm viên phối hợp với tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến lâm sản, nhất là đối với các cơ sở chế biến gỗ bóc”

Cán bộ kiểm lâm tuần tra quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn Sỹ Bình

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 10.000 ha rừng tự nhiên được thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư và hộ gia đình bằng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Các hộ dân trong tổ giao khoán có trách nhiệm bảo vệ tốt diện tích được giao khoán, đồng thời có trách nhiệm phát hiện và thông báo kịp thời những hành vi khai thác rừng trái phép. Nhờ hoạt động tích cực, hiệu quả của lực lượng này mà tình hình khai thác, chặt phá rừng trái phép trên địa bàn huyện những năm gần đây giảm đáng kể. Riêng năm 2021, trên địa bàn xảy ra 30 vụ vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp (giảm 11 vụ so với năm 2020), thu giữ 75,236 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 190 triệu đồng. Trong số các vụ vi phạm không có vụ việc nổi cộm, gây ảnh hưởng dư luận, truyền thông và ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên rừng trên địa bàn. Kết quả, huyện trồng rừng được 416,8 ha, đạt 104,2% chỉ tiêu tỉnh giao; độ che phủ rừng tăng từ 76% năm 2015, lên 79,06% năm 2020. Ông Phùng Đức Tùng – phó Chủ tịch UBND xã Vi Hương cho biết. “ Trong những năm qua công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được quan tâm thực hiệm có hiệu quả. Đặc biệt là làm tốt công tác chỉ đạo về triển khai trồng rừng theo kế hoạch, nâng diện tích rừng trồng tăng theo hàng năm. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện có hiệu quả, quản lý tốt việc khai thác gỗ theo quy định ”

Song song với đó, huyện đã kịp thời kiện toàn 15 Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng trong đó cấp huyện; 1 ban với 15 thành viên; cấp xã, thị trấn 14 ban với 254 thành viên. Huyện cũng đã kiện toàn các Tổ/đội cơ động PCCCR cấp xã, thị trấn, thôn, bản; xây dựng 17 kế hoạch PCCCR mùa khô, 21 phương án PCCCR mùa khô năm 2021, trong đó có 4 phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn của cấp xã. Các chủ rừng là hộ gia đình được giao rừng đã chỉnh sửa, bổ sung được 4.804 phương án PCCCR theo quy định Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/NĐ-CP về thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong năm, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 1 vụ cháy rừng diện tích 0,03 ha. Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Đình Thỏa – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông cho biết thêm. “ Năm 2022, huyện Bạch Thông phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về công tác trồng rừng với diện tích 405 ha; duy trì và giữ vững độ che phủ rừng huyện trên 76%; bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng tự nhiên hiện có, hạn chế tối thiểu các vụ vi phạm về lâm nghiệp, đặc biệt là hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng quý hiếm, các vụ vi phạm về phát, phá rừng tự nhiên”

Trong điều kiện địa bàn rộng, diện tích rừng lớn, lực lượng mỏng thì việc phối hợp tốt giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội là hết sức cần thiết trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.  Hiện nay, tại các khu vực trọng yếu, huyết mạch, huyện còn bố trí 5 trạm kiểm lâm nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng theo địa bàn. Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi thành viên trong tổ giao khoán chính là nhân tố quan trọng giúp huyện giữ mãi màu xanh các cánh rừng, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Ngọc Diệp