Bạch Thông tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014

0

Với mục tiêu phấn đấu hạn chế tối đa tình trạng vi phạm Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP). Trong năm 2014 huyện Bạch Thông đã tập trung triển khai có hiệu quả về công tác VSATTP nhằm giúp giảm mạnh các vụ vi phạm về VSATTP trên địa bàn, góp phần chăn sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong năm 2013, huyện Bạch Thông tiến hành nhiều giải pháp nhằm đảm bảo VSATTP trên địa bàn huyện như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền luật VSATTP, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho người dân, tổ chức được 8 lớp tập huấn về kiến thức về VSATTP cho các hộ kinh doanh, cán bộ xã và y tế thôn bản, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các điều kiện về VSATTP đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, không để các sản phẩm, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lưu hành trên thị trường và triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc trên địa bàn huyện. Để đảm bảo công tác VSATTP trong năm 2014, Đoàn công tác liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra 490 cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, trong đó số được thanh, kiểm tra là 153 cơ sở, qua tiến hành thanh kiểm tra số cơ sở đạt là 142, đạt 92,81% KH. Do nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân ngày càng được nâng cao, số vụ vi phạm ngộ độc trên địa bàn không xẩy ra, tình trạng thực phẩm an toàn đã được người dân chú trọng hơn. Thông qua các lớp tập huấn kiến thức về VSATTP, các chủ cửa hàng kinh doanh trên đại bàn đã luôn lựa chọn những mặt hàng có thương hiệu, nhập hàng của các đại lý phân phối có uy tín tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, không kinh doanh các sản phẩm, thực phẩm đã hết hạn sự dụng hoặc không đảm bảo về nhãn mác, các sản phẩm, thực phẩm có chất phụ gia hoặc phẩm màu để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và uy tín của cửa hàng. Tuy nhiên, hiện nay việc đảm bảo VSATTP trên địa bàn huyện cũng còn gặp một số khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa của huyện, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đây cũng là địa bàn để các loại thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo VSATTP được bầy bán lan tràn, trong khi đó lượng cán bộ chuyên trách về VSATTP tại Trung tâm y tế huyện còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm, vì vậy việc kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế và nhiều khó khăn nhất định. Để khắp phục những khó khăn trên huyện Bạch Thông đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn, cán bộ y tế cấp huyện, xã về VSATTP, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan đến VSATTP trên địa bàn huyện và xã chuẩn quốc gia về y tế, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức VSATTP, lồng ghép với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Với mục tiêu phấn đấu không để xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc tử vong do ngộ độc thực phẩm, trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014, huyện Bạch Thông sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hàng về VSATTP trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý các cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm vi phạm về VSATTP. Hiện này, tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 đã đến, huyện Bạch Thông đang tích cực triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa hàng sản xuất và kinh doanh thực phẩm và các chợ trên địa bàn, nếu phát hiện các loại mặt hàng thực phẩm không đảm bảo VSATTP ngành chức năng sẽ tiến hành thu giữ và tiêu hủy tại chỗ. Đồng thời, triển khài các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lấy lan qua đường thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014.