Bạch Thông sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 22/6/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Lăng Văn Hòa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kế hoạch & đầu tư.

 Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội  của huyện Bạch Thông đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Diện tích mô hình đất ruộng đạt giá trị 100 triệu đồng/ha, số tiêu chí nông thôn mới bình quân, độ che phủ rừng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…Tại hội nghị BCH đảng bộ huyện Bạch Thông cũng đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; bỏ phiếu bầu kiện toàn Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bạch Thông đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, huyện Bạch Thông cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của huyện, tỉnh và của trung ương. Rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành để có giải pháp thực hiện. Chỉ đạo tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao. Khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh người dân. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác đào tạo quy hoạch cán bộ. Tăng cường thăm nắm, bám sát cơ sở. Nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Quan tâm giữ vững an ninh trật tự. Giảm tai tệ nạn xã hội…./.