Bạch Thông sơ kết 01 năm thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

Ngày 15/11/2018, Ban chỉ đạo 138 huyện Bạch Thông tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện đề án chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018 huyện Bạch Thông có xã Vi Hương và thị trấn Phủ Thông được Công an tỉnh công nhận địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Qua 1 năm thực hiện chuyển hoá địa bàn, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Các nội dung chuyển hoá địa bàn được thực hiện có hiệu quả. Duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn như tổ an ninh nhân dân, mô hình “tiếng mõ an ninh”, mô hình “hộ kinh doanh lưu trú tự quản về an ninh trật tự”. Công an các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án tại xã Vi Hương đạt 100%, thị trấn Phủ Thông đạt gần 86%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra, 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý. Nhiều chuyên án được điều tra, khám phá nhanh chóng được Bộ công an, công an tỉnh, UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen…/.