Bạch Thông sau một năm thực hiện đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái thuần

0

Thực hiện Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2015, trong thời gian qua huyện Bạch Thông đã tích cực triển khai thực hiện đề án, đến nay đề án bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Để thực hiện được đề án, từ tháng 10 năm 2012 huyện bạch Thông đã ban hành các hế hoạch về khảo sát địa điểm cung ứng lợn giống Móng cái thuần, ban hành quyết định thành lập BCĐ và các tổ giúp việc, đồng thời ban hành kế hoạch về việc bình tuyển đàn lợn móng cái hậu bị được sinh sản từ đàn lợn Móng cái thuần  mua ngoại tỉnh.

Trong năm 2012 huyện Bạch Thông đã triển khai thực hiện đề án với quy mô 73 con trong đó có 70 con cái và 03 con đực, trong đó cấp 26 con lợn nái, 01 con lợn đực cho xã Phương Linh; 14 lợn nái và 01 lợn đực cho xã Quân Bình và 30 lợn nái, 01 lợn đực cho đơn vị  K98 đóng trên địa bàn.

Sau một năm triển khai thực hiện đề án đến nay từ số nái cung cấp cho các đơn vị, trên huyện Bạch thông còn 59 con lợn nái, có 53 con lợn nái đã sinh sản, được 410 lợn con, trong đó có 120 con lợn cái hậu bị bình tuyển đạt tiêu chuẩn để làm lợn nái hậu bị. Theo đó, các hộ dân tham gia nuôi lợn nái móng cái thuần được hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/con; hỗ trợ 500.000 đồng/lứa đẻ đối với lợn nái móng cái thuần sinh sản mua từ tỉnh ngoài. Đối với những hộ chăn nuôi lợn đực được hỗ trợ 100% chi phí mua lợn đực giống, hỗ trợ 4 triệu đồng/con/năm để mua thức ăn bổ sung, hỗ trợ thụ tinh là 150.000đồng/lần phối giống đạt yêu cầu.

Đến năm 2013, từ 120 con lợn cái hậu bị bình tuyển đạt tiêu chuẩn để làm lợn nái hậu bị, Huyện tiếp tục cung cấp giống cho 85 hộ dân thuộc các xã Mỹ Thanh, Phương Linh, Cẩm Giàng, Quân Bình, Nguyên Phúc và Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mục đích để mở rộng đề án. Tuy nhiên trong qua trình triển khai thực hiện trên địa bàn vẫn hay xay ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, con giống phải mua từ ngoại tỉnh, do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên một số con lợn giống bị chết.

Trong thời gian tới, các phòng, ban chuyên môn, các xã và các đơn vị thực thực hiện đề án nuôi lợn nái Móng cái thuần giai đoạn 2012-2015 sẽ tiếp tục thực hiện đề án theo giai đoạn, thường xuyên kiểm tra theo dõi sự phát triển của đàn lợn, phấn đấu đến năm 2014 có khoảng 400 con sinh ra từ đàn lợn nái Móng cái thuần, đủ tiêu chuẩn làm giống để tiếp tục cấp cho các xã: Nguyên Phúc, Hà Vị, Mỹ Thanh, Quân Bình, Tú Trĩ, Phương Linh, TT Phủ thông và các đơn vị trên địa bàn huyện có nhu cầu chăn nuôi.