BẠCH THÔNG SAU 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác tại các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Bạch Thông đã đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

                                            Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2020 tại xã Vũ Muộn

Một trong những chuyển biến đó là việc học tập và làm theo Bác đã dần có chiều sâu và đi vào thực tế cuộc sống. Các nội dung từ chỗ chưa cụ thể, thiết thực, nay đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Có được kết quả đó là do các chi, đảng bộ trong toàn huyện thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Hàng năm, các đơn vị, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch làm theo Bác theo từng việc, từng giai đoạn cụ thể. Việc đăng ký học và làm theo Bác đến nay đã được gắn bó thiết thực với nhiệm vụ hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Hằng năm, toàn huyện có gần 250 tập thể xây dựng kế hoạch làm theo Bác và trên 3.000 đảng viên, cá nhân xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác.
Đồng chí Hoàng Văn Trí – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lục Bình cho biết: Hàng năm sau khi có các văn bản của cấp trên, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Năm 2020 chỉ đạo 10/10 chi bộ học tập chuyên đề và chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy đến Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã và các chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức xây dựng bản cam kết, ít nhất ba việc làm theo Bác.
Cùng với giải pháp nâng cao chất lượng trong việc đăng ký học tập và làm theo Bác, huyện cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề. Nhân rộng và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những gương sáng trong học và làm theo Bác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai các mô hình điểm về thực hiện Chỉ thị số 05. Hàng năm, căn cứ vào chuyên đề học và làm theo Bác của từng năm, Huyện ủy Bạch Thông xác định rõ các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi đảng bộ trực thuộc cũng theo đó, xác định nội dung đột phá và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở. Việc thực hiện của Chỉ thị số 05 gắn với các nội dung xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa 12) cũng trở thành một nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả thiết thực. Phong trào học và làm theo gương Bác được lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất ở địa phương. Các đơn vị thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật. Chính quyền các cấp huyện Bạch Thông đã quan tâm chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Công tác quản lý đô thị; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; xử lý trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực thi công vụ; trong công tác quản lý và bảo vệ rừng…Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm gương điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng.

UBND huyện biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: “Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, 100% các chi, đảng bộ, cán bộ đảng viên xây dựng được bản cam kết làm theo Bác. Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên được ngăn chặn, đẩy lùi. Ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, gương mẫu trong việc học tập làm theo tư tưởng, phong cách của Bác”.
Trong thời gian tới, huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực và hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ đảng viên về việc học và làm theo Bác từ chỗ là việc cần làm sang chủ động, tự giác làm theo./.

Thanh Tuyền