Bạch Thông sẵn sàng cho năm học mới

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn thời gian qua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông đã tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp học, đội ngũ giáo viên cho năm học mới 2014-2015.

Để đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy trong năm học mới, ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Bạch Thông đã có bước chuẩn bị khá chu đáo về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cho các trường trên địa bàn. Theo đó, ngay từ cuối năm học 2013 – 2014, ngành Giáo dục và Đạo tạo của huyện đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nhà hiệu bộ cho trường Tiểu học Vi Hương, xây dựng trường Mầm Non Cao Sơn; xây dựng 8 phòng học cho trường Tiểu học Đôn Phong.  Hiện nay các công trình trường học được xây dưng mới đã hoàn thành và bàn giao cho các trường  để kịp đưa vào sử dụng ngay trong dịp khai giảng năm học mới. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Bạch Thông cũng đã chỉ đạo các trường tổ chức dọn dẹp cảnh quan môi trường chuẩn bị cho năm học mới, phối hợp với địa phương, gia đình học sinh vận động học sinh đến lớp bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Năm học 2014-2015, huyện Bạch Thông có 39 trường học với hơn 5.400 học sinh, toàn huyện có 298 phòng học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở. Trong đó, số phòng học được xây dựng kiên cố là 106, chiếm tỷ lệ 35,5%, bán kiên cố là 169 chiếm 56,7% và 23 phòng học tạm, chiếm 7,8 %. Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện đã tích cực hướng dẫn các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới dựa trên điều kiện thực tế của từng đơn vị, trong đó dự kiến được số lớp, số giáo viên, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy để sẵn sàng cho năm học mới. Ông Đặng Hữu Dương – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện cho biết: để chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015, thời gian qua phòng giáo dục và đào tạo huyện Bạch thông đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch khung thời gian theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, tiến hành rà soát, tiếp nhận hồ sơ theo kế hoạch, các nhà trường cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương bổ xung, sửa chữa cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, tài liệu, trang thiết bị, thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong dịp hè. Đối với phòng giáo dục đã tham mưu UBND huyện có kế hoạch tu sửa các phòng học đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư tài trợ của các tổ chức để xây dựng trường, nhà hiệu bộ phục vụ cho công tác dạy và học, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn tất. Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của các đơn vị trường học tin rằng năm học mới này các trường học trên địa bàn huyện Bạch Thông bước vào khai giảng năm học mới với nhiều thuận lợi, đúng thời gian quy định và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.