BẠCH THÔNG RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/HU, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Bạch Thông tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và tổ chức ra quân làm sạch môi trường trên địa bàn huyện, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức ra quân lao động vệ sinh môi trường.

 Người dân thị trấn Phủ Thông ra quân vệ sinh môi trường

Các hoạt động vệ sinh môi trường được các địa phương triển khai thực hiện ở các khu vực công cộng trên địa bàn, các khu di tích lịch sử. Tuyên truyền người dân tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường từ gia đình đến các khu vực công cộng, từ việc không xả rác thải ra môi trường đến ý thức tự giác thu gom rác thải, để đúng nơi quy định. Tổ chức trồng cây xanh ở các khu vực hành lang công cộng, khuôn viên gia đình, thôn bản, xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, trồng hoa bên đường vào các cơ quan, khu di tích, khu du lịch và các khu dân cư để tạo cảnh quan, môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền người dân tự làm các loại túi, làn, giỏ đựng bằng mây, tre, nứa và các sản phẩm khác để sử dụng tại gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon…/.