Bạch Thông ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

Ngày 26/6/2015, huyện Bạch Thông tổ chức Lễ diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy nhân “Ngày Quốc tế phòng,chống ma túy” và “Ngày Toàn dân phòng chống ma tuý” 26/6/2015. Tham gia lễ diễu hành có hơn 60 đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, huyện Bạch Thông kêu gọi mọi người đề cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm đấu tranh bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Đối với huyện Bạch Thông, 6 tháng đầu năm có 233 người nghiện ma túy chủ yếu là nam giới, hình thức sử dụng hêrôin là hít và chích, xu hướng ngày càng trẻ hóa. Số lượng người nghiện lớn (chiếm 0,7% dân số toàn huyện), thành phần người nghiện đa dạng, tỷ lệ người nghiện phạm các tội hình sự khá cao; phạm vi tác động của tệ nạn ma túy rộng (hơn 94% số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy) và chưa có xu hướng giảm, điều này sẽ tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ gắn với việc tuyên truyền PCTP – PCMT. Từ năm 2011 đến nay đã tổ chức phát động tập trung được 39 lượt, tập trung vào các địa bàn phức tạp về ANTT, có nhiều người mắc nghiện, có các tụ điểm mua bán trái phép các chất ma tuý; đã có 721 lượt người tham gia, quần chúng nhân dân đã cung cấp 48 nguồn tin có giá trị phục vụ hiệu quả cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hình thức, nội dung phát động có sự đổi mới gắn phát động quần chúng phục vụ các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, điều tra khám phá các vụ án hình sự, ma túy. Đã trực tiếp và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các xã, thị trấn tuyên truyền Luật PCMT- PCTP được 10 buổi tại 17 lượt xã, thị trấn với trên 400 lượt người tham gia, phát trên 7.000 tờ rơi và tổ chức cho các hộ gia đình cam kết không liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Sau lễ ra quân hơn 60 đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn trực thuộc đã diễu hành tuyên truyền ngày thế giới phòng chống ma túy 26/6 trên trục đường Quốc lộ 3 đi qua các xã Tú Trĩ, Tân Tiến, Quân Bình, Cẩm Giàng, Hà Vị, Lục Bình, Tú Trĩ, Vi Hương, Phương Linh và thị trấn Phủ Thông.