Bạch Thông phát triển đàn lợn nái móng cái

0

Dựa trên nhu cầu thực tế và tập quán chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ của nhân dân, đồng thời chủ động trong lĩnh vực chăn nuôi tại địa phương. Do đó, ngay khi triển khai đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần, huyện Bạch Thông đã tích cực triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đề án phát triển đàn lợn nái Móng Cái thuần được huyện triển khai từ năm 2012 tại xã Phương Linh, Quân Bình và đơn vị K98 thuộc Bộ CHQS tỉnh đóng trên địa bàn. Ban đầu, để có nguồn giống cung cấp, huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tổ chức đi khảo sát, tìm hiểu về nguồn gốc con giống ở tỉnh ngoài, sau đó lựa chọn mua 70 con lợn nái và 03 con lợn đực. Xã Quân Bình là địa phương được cấp con giống ít nhất với 14 lợn nái và 1 con lợn đực. Tuy vậy, việc tiếp nhận và thực hiện đề án đã giúp cho lĩnh vực chăn nuôi của địa phương phát triển bền vững, hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Qua triển khai, đến nay, tổng đàn lợn nái và số hộ gia đình chăn nuôi lợn nái móng cái thuần đã tăng lên rất nhiều. Ông Đinh Kim Chức ở thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, quê gốc ở tỉnh Nam Định lên Bắc Kạn sinh sống gần 20 năm nay, vốn có kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn nái, nuôi nhím, nuôi gà cộng với tư duy tiến bộ, mạnh dạn đi đầu trong chăn nuôi. Chính vì vậy, ngay khi địa phương triển khai đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần gia đình ông đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Từ 2 con lợn nái móng cái ban đầu nhận thấy hiệu quả của việc chăn nuôi lợn nái móng cái và phát triển đàn lợn thịt đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình đã mở rộng quy mô chăn nuôi, hiện gia đình ông Chức có 05 con lợn nái sinh sản, mỗi năm gia đình xuất chuồng 2 lứa lợn thịt và lợn giống, sau khi trừ mọi chi phí cũng cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng. Trong năm 2013, từ số lợn đã sinh sản, huyện đã bình tuyển được 171 con lợn nái hậu bị đạt tiêu chuẩn làm giống và đã cấp cho các địa phương với mục đích mở rộng đề án. Qua đánh giá số lượng đàn lợn được cấp phát triển khỏe mạnh. Trên cơ sở đó, năm 2014 huyện tiếp tục bình tuyển và mở rộng cung cấp gần 370 con lợn nái giống cho hơn 280 hộ tại các địa phương như: thị trấn Phủ Thông, xã Tân Tiến, Hà Vị, Vi Hương, Cao Sơn, Sỹ Bình. Đến nay, tổng số lợn con sinh ra là 1.200 con, trong đó có hơn 600 con lợn cái. Sau khi người dân được cấp con giống, chính quyền các địa phương đã tăng cường chỉ đạo người dân chăm sóc tốt con giống và tiếp tục nhân rộng đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần. Qua đánh giá của chính quyền địa phương, đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần trên địa bàn huyện Bạch Thông bước đầu đã đem lại thành công, số lợn bị chết, bị thải loại ít, tỷ lệ lợn nái sinh sản đạt cao. Thành công của đề án đã góp phần tạo ra giống lợn thuần đạt tiêu chuẩn chất lượng để thay thế dần giống lợn pha tạp của địa phương, cung cấp được nguồn giống tại chỗ, sạch bệnh phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện.