BẠCH THÔNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA TRẠI

Những năm gần đây, người chăn nuôi huyện Bạch Thông bắt đầu chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, hiện đại hóa phương thức chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế, chất lượng đàn vật nuôi được nâng cao

trang trại chăn nuôi bò tại xã Nguyên Phúc phát huy hiệu quả

Hiện nay toàn huyện có 1 gia trại chăn nuôi gia cầm tại xã Quân Hà với số lượng khoảng 1000 con, 2 trang trại chăn nuôi lợn tại xã Nguyên Phúc, Mỹ Thanh và 1 trang trại chăn nuôi bò tại xã Nguyên Phúc. Phương thức chăn nuôi từ chăn thả, số lượng ít đã được các trang trại, gia trại chuyển sang nuôi nhốt theo số lượng lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo nghiêm ngặt về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi. Nhờ vậy, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi tăng đáng kể so với hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ.

Đào Kiên