Bạch Thông phát triển cây khoai môn

Với lợi thế có nhiều diện tích đất đồi màu mỡ, phù hợp với việc phát triển cây khoai môn, trong thời gian qua nhiều xã trên địa bàn huyện Bạch Thông đang tích cực phát triển loại cây trồng này.

Ngoài diện tích trồng cây khoai môn hàng năm, nhiều hộ dân đã tận dụng đất rừng, cây ăn quả mới trồng như mỡ, cam quýt để trồng xen canh cây khoai môn, với phương châm lấy ngắn nuôi dài đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Năm 2015, toàn huyện trồng được gần 70 ha khoai môn tập trung chủ yếu tại các xã Dương Phong, Đôn Phong, Mỹ Thanh. Hiện nay một số diện tích bà con nông dân đang bắt đầu thu hoạch, với giá bán từ 15 đến 25 nghìn đồng/kg, với sản lượng khoảng 4 tấn của/ha đã đem lại nguồn thu nhập khoảng 80 triệu đồng/ha, cao gấp 2 lần so với trồng sắn hoặc ngô. Khoai môn là cây trồng thế mạnh có giá trị kinh tế cao tại Bạch Thông nhưng hiện nay bà con vẫn chủ yếu là tận dụng đất đai để trồng, diện tích còn manh mún, không tập trung nên giá trị hàng hoá chưa cao.

Bởi vậy, trong những năm tiếp theo, các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn cần chủ động nguồn giống, tập huấn khoa học kỹ thuật và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, xây dựng vùng chuyên canh khoai môn tập trung nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, đem lại thu nhập cao trên những vùng đất dốc./.