BẠCH THÔNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

0

Thời gian qua, kinh tế của huyện Bạch Thông có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

                                         Mô hình trồng cây kiệu được người dân tích cực tham gia

Kết quả, trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách với tổng thu 15 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng phương án sản xuất cụ thể, tuyên truyền, vận động các xã lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác vùng, có khả năng cho năng suất, chất lượng cao. Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt trên 21.000 tấn, tăng 280 tấn so với cùng kỳ. Thông qua các nguồn vốn, huyện còn liên kết triển khai một số mô hình ở vụ đông xuân như: Trồng 5ha cây kiệu tại xã Vũ Muộn, Quân Hà; trồng cây khoai tây tại các xã Sỹ Bình, Mỹ Thanh; trồng rau cải Nhật tại xã Vũ Muộn… Ở lĩnh vực lâm nghiệp, trồng mới 747ha rừng, đạt 106% kế hoạch. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2020 huyện duy trì 19 tiêu chí nông thôn mới đối với hai xã Quang Thuận và Cẩm Giàng, phấn đấu đưa xã Dương Phong đạt chuẩn. Toàn huyện có 7 xã đạt 10-14 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Công tác giảm nghèo huyện giảm trên 2% hộ nghèo, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đến nay chỉ còn 15,14% hộ nghèo, 9,2% hộ cận nghèo…
Đạt được những thành tích trên, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ trước mắt là tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT