BẠCH THÔNG MIỄN THUẾ HƠN 1 TỶ ĐỒNG CHO CÁC HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH

Qúy I năm 2022, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được miễn đóng một số khoản phí, thuế với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được miễn đóng một số khoản phí, thuế với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hộ, cá nhân kinh doanh được miễn một số loại thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh như thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể số hộ được miễn theo Nghị quyết 406/NQ – UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid – 19 là 278 hộ với số tiền gần 500 triệu đồng; số hộ được miễn giảm hàng tháng là 300 hộ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; miễn giảm hóa đơn quyển, hóa đơn lẻ cho 122 hộ với tổng số tiền hơn 460 triệu đồng. Việc miễn, giảm thuế giúp các hộ sản xuất kinh doanh vơi bớt khó khăn do dịch Covid – 19 ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung./.

Đào Kiên