Bạch Thông: Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Trung học cơ sở năm học 2012 – 2013

Ngày 6 /11/2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông đã tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Trung học cơ sở (THCS) năm học 2012 – 2013.

Tham dự Hội  thi có 55 thầy, cô giáo của 11 trường THCS và PTCS trên địa bàn huyện. Các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi: Thi lý thuyết và thi thực hành.

 

 Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS
năm học 2012 – 2013

 

Nội dung thi của phần thi lý thuyết gồm: Năng lực hiểu biết về kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp THCS và các chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, các nội dung chỉ đạo của Ngành; báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất.

Trong phần thi thực hành, mỗi thí sinh thi giảng 2 tiết; trong đó có 1 tiết tự chọn và 1 tiết do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

Hội thi là một hoạt động được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình đổi mới phương pháp dạy học; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc THCS trên địa bàn huyện./.