Bạch Thông Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ ba năm 2014) cho 78 học viên là những quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Trong thời gian từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 các học viên được truyền đạt các nội dung chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết của người cán bộ, đảng viên trong tương lai, phấn đấu rèn luyện tốt trong học tập và công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao từ đó xây dựng cho mình hướng phấn đấu để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.