Bạch Thông hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012

0

Nhằm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 diễn ra từ ngày 02 – 08/10/2012 có hiệu quả, vừa qua UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Văn bản số yêu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn huyện năm 2012 và các năm tiếp theo.

Hội Khuyến học huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, phát động đợt ủng hộ Quỹ Khuyến học; theo dõi, quản lý và tổng hợp các hoạt động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động này.

Đài Phát thanh – Truyền hình huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học huyện tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện: Treo 03 băng rôn, khẩu hiệu tại trục đường chính nơi tập trung đông dân cư qua lại và trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để làm công tác tuyên truyền.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp huyện: Tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời; tham gia hưởng ứng, quyên góp và vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ Quỹ Khuyến học nói chung và hoạt động hưởng úng Tuần lễ học tập nói riêng.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Hội Khuyến học, các ban, ngành đoàn thể và các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn.

Tại Văn bản, UBND huyện yêu cầu: Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012, các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) trước ngày 10/10/2012. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp chung, báo cáo UBND huyện, Sở Giáo Dục và Đào tạo trước ngày 14/10/2012./.