Bạch Thông hơn 700 ha cây mỡ bị sâu ong gây hại

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện sâu ong đã gây hại cây mỡ tại các xã, TT với tổng diện tích bị hại hơn 700ha. Hiện nay địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông, sâu ong hại mỡ bắt đầu xuất hiện và gây hại tại xã Dương Phong vào cuối năm 2012 với diện tích nhiễm ban đầu là hơn 11ha.  Đến nay,  sâu ong lây lan rộng, gây hại tại các xã, TT: Phương Linh, Đôn Phong, Tân Tiến, Quân Bình, Cẩm Giàng, Lục Bình, Tú Trĩ, Quang Thuận, Vi Hương, Dương Phong và Thị trấn Phủ Thông với tổng diện tích hơn 700ha; trong đó có 437ha bị nhiễm nặng, hơn 287 ha nhiễm nhẹ. Và trong tháng 11/20214 sâu ong tiếp tục bùng phát tại xã Quang Thuận với tổng diện tích bị nhiễm là 8 ha, trong đó có 3,5 ha bị nhiễm nặng. Mặc dù các cấp, các ngành, các xã thị trấn đã chủ động chỉ đạo nhân dân phòng trừ sâu ong hại mỡ, hạn chế sâu hại lây lan ra diện rộng nhưng việc phòng trừ sâu ong trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do một số chủ rừng còn khó khăn về nhân lực, tài chính và nhận thức còn hạn chế; diện tích rừng bị sâu hại lớn, địa hình dốc, cây cao nên khó phun thuốc. Mặt khác, sâu ong diễn biến phức tạp, không theo quy luật nhất định, lây lan nhanh; một số đợt sâu trùng vào thời vụ cấy, thu hoạch nên việc diệt trừ sâu ong chưa được kịp thời. Để phòng trừ sâu ong, khi phát hiện có sâu ong hại mỡ, các chủ rừng cần kịp thời khai báo diện tích bị nhiễm và tình hình gây hại của sâu với chính quyền địa phương; UBND các xã, thị trấn thống kê toàn bộ diện tích rừng mỡ bị sâu ong hại và diễn biến của sâu kịp thời báo cho cơ quan chuyên môn; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ sâu ong theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.