Bạch Thông hơn 60 ha rừng mỡ bị nhiễm sâu ong

0

Qua kiểm tra của trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng hơn 60ha rừng mỡ bị nhiễm sâu ong.

Để chủ động đối phó với dịch sâu ong có thể bùng phát hiện nay, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Bạch Thông đang tích cực chỉ đạo Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tích cực theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển sâu ong hại cây mỡ để hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ kịp thời. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay tại các xã Đôn Phong, Vi Hương, Tú Trĩ, Lục Bình, Hà Vị, Tân Tiến sâu ong đang trong giai đoạn nhộng, mật độ 2 – 3 con/m2, cục bộ có diện tích 20 con/m2. Tại xã Dương Phong nơi có diện tích nhiễm nhiều nhất với diện tích 18 ha, mật độ nhộng phổ biến 30 con/m2, cá biệt 80 con/m2. Để phòng trừ sâu ong Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo bà con nên thường xuyên kiểm tra rừng trồng của gia đình, khi phát hiện sâu ong cần tiến hành xới đất, kết hợp rắc thuốc diệt nhộng, ngắt ổ trứng tiêu hủy hoặc phun thuốc trừ sâu Gà nòi 95SP khi sâu tuổi nhỏ.