Bạch Thông hơn 258 ha mỡ bị sâu ong gây hại

Từ năm 2103, sâu ong đã xuất hiện ở những cánh rừng trồng cây mỡ của huyện Bạch Thông.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn hiện nay sâu ong hại cây mỡ đang phát triển rộng tại 8 xã trên địa bàn huyện, với tổng diện tích bị nhiễm là hơn 258 ha, hầu hết hiện nay sâu ong đều đang ở tuổi 1-2 gây hại lá mỡ và giai đoạn nhộng – chủ yếu tập trung tại các xã: Lục Bình, Quang Thuận, Hà Vị, Vi Hương, Đôn Phong, Tân Tiến, Tú Trĩ, Dương Phong. Trước tình hình đó cơ quan chuyên môn và chính quyền xã đang khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tiến hành các biện pháp phòng trừ.

Được biết, việc phun thuốc không hề đơn giản vì cây bị sâu hại đã cao, vòi phun khó tới, nhưng cái chính là khi thực hiện phu thuốc sẽ rất độc hại cho người dân. Thực tế việc tận diệt sâu ong là rất khó. Nguy hiểm hơn, sâu ong có sức lây nhiễm nhanh. Sau khi ăn hết, sâu ong tiếp tục hại đến phần vỏ. Do đó, những diện tích cây mỡ đã bị gây hại bởi sâu ong sẽ bị chết, hoặc sống thì việc sinh trưởng, phát triển cũng rất chậm. Để diệt trừ sâu ong, các địa phương cần tổ chức diệt sâu ong đồng thời tập trung phun thuốc, sử dụng máy phun phù hợp để phun được lên phần ngọn của cây mỡ.