Bạch Thông: Hội thảo tổng kết mô hình chăn nuôi lợn nái năm 2011

Năm 2011, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông đã triển khai mô hình chăn nuôi lợn nái móng cái sinh sản tại xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng.

Mô hình được triển khai với mục tiêu: Giúp người chăn nuôi chủ động sản xuất con giống đảm bảo chất lượng, an toàn về dịch bệnh trong chăn nuôi lợn, giảm chi phí ban đầu mua con giống cho người chăn nuôi; từng bước tạo thành vùng chăn nuôi lợn nái sinh sản để chủ động cung ứng giống cho các hộ dân nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện.

 

 Hội thảo tổng kết mô hình chăn nuôi lợn nái năm 2011

 

Mô hình được triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2012 với quy mô gồm 60 hộ gia đình tham gia, số lượng lợn nái là 60 con (mỗi xã 30 con/30 hộ). Tham gia thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 60% chi phí mua lợn giống (mỗi hộ 01 con, trọng lượng từ 23 – 33kg, đơn giá 170.000 đồng/kg); 40% chi phí mua thức ăn (cám đậm đặc, 25kg/con, đơn giá 18.000 đồng/kg). Ngoài ra, các hộ còn được tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản…

Để đánh giá kết quả thực hiện mô hình, ngày 8/10/2012, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với UBND xã Quân Bình tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình.

Sau 1 năm thực hiện mô hình đến nay, số lợn nái còn 40/60 con (66,6%); có 33 lợn nái sinh sản lứa 1 với tổng số 337 lợn con; trung bình 1 lợn nái sinh được 10 lợn con/lứa; số lợn con được chăm sóc nuôi dưỡng đến 70 ngày tuổi là 312 con, trọng lượng đạt từ 13 – 18kg/con . Qua kết quả thực tế và đánh giá của các hộ tham gia thực hiện, mô hình ở xã Quân Bình đạt hiệu quả cao hơn mô hình tại xã Cẩm Giàng do công tác nuôi dưỡng, chăm sóc tốt, phòng – chữa bệnh  kịp thời… Về hiệu quả kinh tế: Do lứa đầu các hộ tham gia mô hình chưa có kinh nghiệm chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên chưa có hiệu quả về kinh tế; từ lứa thứ hai mô hình bắt đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia.

Qua Hội thảo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị các hộ tham gia thực hiện mô hình tiếp tục duy trì và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh cho các năm tiếp theo, đồng thời phổ biến kinh nghiệm cho các hộ trong cộng đồng nuôi lợn nái sinh sản cùng thực hiện; UBND xã Cẩm Giàng và xã Quân Bình chỉ đạo cán bộ khuyến nông, thú y viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ chăm sóc, nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật và chủ động phòng trừ dịch bệnh để đàn lợn nái sinh sản tốt, chủ động cung cấp giống cho người chăn nuôi lợn…/.