Bạch Thông: Hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa thuần Hoa ưu 109

Vừa qua, Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Phương Linh đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả trình diễn giống lúa thuần Hoa ưu 109.

 
 Các đại biểu tham quan mô hình

 

Giống lúa Hoa ưu 109 là giống lúa thuần có nguồn gốc từ Trung Quốc. vụ mùa năm 2012, Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn đã phối hợp với xã Phương Linh thực hiện mô hình sản xuất khảo nghiệm với diện tích 2.500 m2. Qua đánh giá cho thấy, giống lúa thuần Hoa ưu 109  dễ chăm sóc, khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, đẻ nhánh nhanh, thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương; thời gian sinh trưởng của lúa Hoa ưu ngắn hơn so với một số giống lúa đối chứng và một số giống lúa lai khác, bông dài, tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất ước đạt 68 tạ/ha, nếu chăm sóc đúng quy trình có thể đạt trên 70 tạ/ha….

Thành công từ mô hình khảo nghiệm là tiền đề cho việc tiếp tục phát triển giống lúa thuần Hoa ưu 109 ở các vụ tiếp theo, giúp bà con nông dân lựa chọn những giống lúa có chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn vào gieo cấy đại trà, tạo điều kiện đẩy mạnh thâm canh tăng vụ trên địa bàn./.