BẠCH THÔNG HOÀN THÀNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN, TỰ VỆ NĂM 2022

Từ ngày 19 – 24/7/2022, huyện Bạch Thông phối hợp tổ chức huấn luyện tự vệ khối cơ quan và kiểm tra bắn đạn thật năm 2022.

Kiểm tra bắn đạn thật tự vệ khối UBND huyện

Tham gia huấn luyện có trên 60 cán bộ, chiến sỹ tự vệ các khối Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm y tế, Trường THPT Phủ Thông và Lâm trường Bạch Thông. Trong thời gian huấn luyện cán bộ, chiến sỹ tự vệ khối cơ quan đã được tìm hiểu Luật dân quân tự vệ; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, hướng dẫn kỹ thuật ngắm bắn súng tiểu liên AK… và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật.  Qua kiểm tra bắn đạn thật 100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu trở lên.

Đây là hoạt động huấn luyện hàng năm nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ các cơ quan những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ trong tình hình mới, trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn…/.

Thanh Tuyền