BẠCH THÔNG HIỆP ĐỒNG GIAO CHỈ TIÊU NHẬN QUÂN, GỌI CÔNG NHÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023

Chiều 04/01/2023, UBND huyện cùng các đơn vị nhận quân đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu giao nhận quân và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; gọi quân nhân dự bị địa phương; đào tạo huấn luyện sỹ quan dự bị năm 2023. Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu giao nhận quân và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, năm 2023 huyện Bạch Thông được giao chỉ tiêu huấn luyện các lực lượng là 94 đồng chí, trong đó, sỹ quan 30 đồng chí, hạ sỹ quan binh sỹ là 64 đồng chí. Địa điểm huấn luyện tại Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn. Đối với về chỉ tiêu giao nhận quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tổng số công dân nhập ngũ là 110 công dân. Trong đó, tham gia nghĩa vụ quân sự: 86 công dân, nghĩa vụ  Công an nhân dân: 24 công dân,  dự kiến tổ chức Lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 06/2/2023 (tức ngày 16 tháng Giêng, năm Quý Mão) tại Ban CHQS huyện.

Thông qua các chỉ tiêu cấp trên giao, Ban CHQS huyện và các đơn vị nhận nguồn đã thống nhất nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo nội dung kế hoạch, UBND huyện xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân và gọi công dân nhập ngũ; chỉ tiêu huấn luyện các lực lượng năm 2023 đạt kết quả tốt nhất./.

Ngọc Diệp