Bạch Thông gần 300 ha đất ruộng bị hạn

Do thời tiết lâu ngày không có mưa, theo thống kê sơ bộ hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có gần 300 ha đất ruộng bị thiếu nước.

Diện tích bị thiếu nước tập trung nhiều tại các xã Lục Bình, Tú Trĩ, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn…Để đảm bảo diện tích gieo trồng vụ xuân huyện Bạch Thông đã và đang chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực để chống hạn như: nạo vét kênh mương dẫn nước về ruộng, với những cánh đồng xa nguồn nước huyện sẽ huy động máy bơm cho các xã để điều tiết nước cho sản xuất. Đối với những diện tích không thể khắc phục được nguồn nước, huyện cũng đã có phương án chỉ đạo các xã chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp như cây ngô, khoai lang và các loại đậu đỗ…