BẠCH THÔNG DUY TRÌ DIỆN TÍCH CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠT HƠN 2 NGHÌN HA

Toàn huyện có tổng diện tích cây ăn quả là hơn 2.000 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch gần 1.500 ha, sản lượng gần 16 nghìn tấn

 Diện tích cây cam, quýt cho thu hoạch hơn 230 ha

Cây ăn quả của huyện chủ yếu là các loại cam, quýt, trong đó cây cam diện tích gần 400 ha, diện tích cho thu hoạch 230 ha, năng suất đạt 116 tạ/ha, sản lượng hơn 2.600 tấn. Cây quýt diệntích cho thu hoạch hơn 1.000 ha, sản lượng gần 11.500 tấn, cây hồng không hạt 44 ha, cây mơ 50 ha, cây mận 16 ha, cây chuối 80 ha. Về cơ bản, năng suất, sản lượng của cây ăn quả trên toàn huyện đều đạt chỉ tiêu giao, tuy nhiên diện tích, sản lượng cây quýt giảm so với năm 2021 do ảnh hưởng của thiên tai./.

Đào Kiên