BẠCH THÔNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BA TRẠM Y TẾ XÃ

Năm 2021, từ nguồn vốn vay ODA, vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh, huyện Bạch Thông được đầu tư xây dựng ba Trạm y tế đó là: Trạm y tế xã Quang Thuận, Lục Bình, Cẩm Giàng và sửa chữa Trạm y tế xã Quân Hà, với tổng kinh phí gần 14 tỷ.

Trạm y tế xã Cẩm Giàng đang xây dựng.

Các hạng mục được đầu tư và xây dựng, sửa chữa nằm trong dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Trạm y tế Quang Thuận, Lục Bình và Cẩm Giàng được xây mới theo tiêu chuẩn nhà xây cấp 4 và các hạng mục khác như cổng, tường rào, sân bê tông, vườn thuốc nam, bể xử lý nước thải…

Việc đầu tư xây dựng các Trạm y tế nhằm củng cố các tiêu chí về xã đạt  Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đang được đầu tư xây mới. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân tại tuyến cơ sở./.

Ngọc Diệp