BẠCH THÔNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

0

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã thực sự phát huy hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

                                       Tiết mục múa sạp tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Nà Tu

Để các nội dung của phong trào được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng. Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép với các hoạt động của cơ quan, đơn vị hằng năm đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia thực hiện
Kết quả, toàn huyện đã có 102 lượt làng văn hóa, 433 lượt khu dân cư tiên tiến, 759 lượt danh hiệu khu dân cư văn hóa được công nhận và khen thưởng. Trong số này có nhiều khu dân cư liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu như: Thôn Thái Bình, thôn Nà Liềng, thôn Khau Mạ (xã Quân Hà); thôn Phiêng An, thôn Nà Đinh (xã Quang Thuận); thôn Cốc Pái (xã Tân Tú); thôn Thủy Điện (xã Vi Hương)… Có hơn 1.000 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Toàn huyện thành lập được 37 CLB văn hóa – văn nghệ, thể thao; các lễ hội truyền thống như: Lễ hội lồng tồng Phủ Thông, lễ hội lồng tồng xã Hà Vị được khôi phục, duy trì. Nhiều phong trào thi đua được phát động, như: “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Thi đua quyết thắng”; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Qua đó huy động được nguồn lực để thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng.

Ngọc Diệp-Trung tâm VH,TT&TT