Bạch Thông đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2012

Năm 2012, huyện Bạch Thông có kế hoạch trồng 1.100ha rừng Dự án 147, trong đó trồng 300ha keo và 800ha mỡ. Hiện nay, nhân dân các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng, phấn đấu hoàn thành diện tích trồng rừng được giao trong khung thời vụ.

 Phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng đề ra, ngay từ khi được giao kế hoạch trồng rừng năm 2012, Ban Quản lý Dự án 147 huyện Bạch Thông đã xây dựng kế hoạch thiết kế diện tích trồng rừng và phương án trồng rừng kịp thời vụ; phối hợp với Ban Phát triển rừng các xã, thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng về công tác trồng rừng năm 2012, đồng thời tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu trồng rừng của nhân dân trên địa bàn huyện… Tính đến đầu tháng 2/2012, huyện đã thiết kế được 1.160ha; hết tháng 3/2012, thiết kế được 1.174,9ha, đạt 106,7% KH.   

Công tác chuẩn bị cây giống lâm nghiệp được triển khai thực hiện tốt. Ban Quản lý Dự án 147 huyện Bạch Thông đã ký hợp đồng mua cây giống tại Xí nghiệp giống cây trồng của Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn với tổng số 52,8 vạn cây keo và 2,2 triệu cây mỡ. Ngoài ra, Huyện đoàn cũng đã tổ chức thực hiện 03 vườn ươm tại các xã: Nguyên Phúc và Cẩm Giàng. Hiện nay, cây giống tại các vườn ươm đều sinh trưởng tốt, đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

Với kinh nghiệm từ kết quả trồng rừng năm 2011, công tác xử lý thực bì được Ban Quản lý Dự án 147 huyện chỉ đạo nhân dân các địa phương thực hiện linh hoạt, sáng tạo nhằm giải phóng mặt bằng cho công tác trồng rừng đảm bảo khung thời vụ. Hết tháng 4/2012, huyện Bạch Thông là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện công tác xử lý thực bì đạt 100% diện tích thiết kế.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, Ban Quản lý Dự án 147 huyện đã tổ chức cấp cây giống mỡ ngay trong tháng 4/2012 cho các hộ dân. Tính đến ngày 27/4/2012, Ban Quản lý Dự án đã cấp cho các xã: Tân Tiến, Lục Bình, Cẩm Giàng, Quân Bình, Tú Trĩ, Hà Vị được 80.000 cây mỡ, tương đương 300ha. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên Ban Quản lý Dự án đã khuyến cáo nhân dân chưa triển khai trồng.

Thời gian gần đây, tranh thủ thời tiết có mưa, huyện Bạch Thông tiếp tục cấp cây giống lâm nghiệp cho các hộ dân và đôn đốc các hộ đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Tính đến đến ngày 23/5/2012, Ban Quản lý Dự án 147 huyện đã cấp cho các xã: Tân Tiến, Quân Bình, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Lục Bình, Tú Trĩ, Hà Vị, Phương Linh, Vi Hương được 1.932.893 cây mỡ, tương đương 702,87ha, nhân dân đã trồng được 365,2ha. Từ ngày 23/5/2012, Ban Quản lý Dự án 147 huyện cũng đã bắt đầu cấp giống keo cho các hộ dân tại các xã: Cẩm Giàng, Lục Bình, Hà Vị được 48.453 cây, tương đương 27,53ha.

Đồng chí Hoàng Văn Xuân – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Trưởng Ban Quản lý Dự án 147 huyện cho biết: So với năm 2011, tiến độ trồng rừng năm 2012 trên địa bàn huyện được đẩy nhanh từ khâu thiết kế diện tích, cấp cây giống và trồng rừng. Với thời tiết thuận lợi cùng tiến độ trồng như hiện nay, công tác trồng rừng của huyện Bạch Thông dự kiến sẽ đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao trong khung thời vụ./.