BẠCH THÔNG ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

0

Khắc phục tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ bằng hình thức liên kết trong sản xuất đang được huyện chú trọng thực hiện.

                  Mô hình trồng kiệu tại xã Vũ Muộn liên kết với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI

Trong năm 2019 và 2020, huyện đã triển khai nhiều dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm như: Sản phẩm chè; nuôi cá nước ngọt; chăn nuôi gà thương phẩm; mô hình cấy lúa Nhật J02 và mô hình khoai tây vụ đông 4,4ha tại xã Sỹ Bình liên kết với Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina; trồng 5ha kiệu tại xã Vũ Muộn, Sỹ Bình và Quân Hà liên kết với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI… Để khuyến khích người dân, huyện đã có cơ chế hỗ trợ hợp lý bằng vật tư, giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con.
Đến nay, một số mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, điển hình như mô hình liên kết gạo Nhật J02 với diện tích 94ha, năng suất đạt 60 tạ/ha. Mô hình nuôi gà thương phẩm được triển khai tháng 7/2020, quy mô 9.000 con…Theo đánh giá của ngành chuyên môn các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị đều được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; vốn sự nghiệp kinh tế huyện. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục có những giải pháp thu hút các doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Đây là một trong những định hướng lâu dài của huyện nhằm từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững./.

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT