Bạch Thông đăng ký trồng rừng đạt 43{44a2069a40534a7202815f3014893ab1abe1bc04b62e23f4fee2cc2d46c033b7} kế hoạch

Năm 2018, huyện Bạch Thông được tỉnh giao chỉ tiêu trồng 370 ha rừng, đến nay người dân trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện được khoảng 158 ha, đạt 43% kế hoạch.

Trong đó, người dân đăng ký trồng rừng sản xuất: 69 ha, Phòng hộ 48,5 ha, Phân tán 40,48 ha. Hiện nay huyện đang thực hiện công tác thiết kế đối với diện tích trồng rừng tập trung được khoảng 40 ha. Công tác trồng rừng năm nay của huyện dự báo sẽ khó khăn, do diện tích đất thiết kế trồng không còn nhiều, diện tích không tập trung, một số diện tích xa đường giao thông, đi lại khó khăn…

Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu giao, hiện nay Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng của huyện đang chỉ đạo ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thực hiện, tổ chức rà soát quỹ đất để thiết kế diện tích trồng rừng để đảm bảo kế hoạch.

Bên cạnh đó, huyện cũng phối hợp với các đơn vị cung ứng giống chuẩn bị đầy đủ lượng, chủng loại cây giống theo nhu cầu đăng ký của người dân./.