BẠCH THÔNG CÔNG NHẬN LẠI 03 TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN

Trường Mầm non Quang Thuận, trường Tiểu học Nguyên Phúc, trường THCS Phủ Thông là 03 trường của huyện được công nhận lại đạt chuẩn năm 2021.

 Cô và trò trường mầm non Quang Thuận đang tham gia vẽ tranh trong ngày hội vệ sinh trường học

  03 trường trên đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2016, sau 5 năm, huyện Bạch Thông đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại 5 tiêu chuẩn theo quy định của trường đạt chuẩn gồm tổ chức quản lý của nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Qua rà soát, cả 03 trường đều được đánh giá đạt và tiếp tục được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia./.

Đào Kiên