Bạch Thông có trên 120 ha ao nuôi thủy sản

Những năm gần đây, việc phát triển chăn nuôi thủy sản đã được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện Bạch Thông chú trọng, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Toàn huyện hiện có trên 120 ha diện tích mặt nước, trong những năm qua, huyện đã tích cực phối hợp với Trung tâm giống thuỷ sản Bắc Kạn, trại cá Cẩm Giàng xây dựng nhiều mô hình thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đưa vào nhiều con giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chăn nuôi cá tập trung chủ yếu ở các xã như: Hà Vị 14ha, Cẩm Giàng 16ha, Lục Bình 14ha, Vi Hương 10ha, Nguyên Phúc 17ha… sản lượng hàng năm đạt gần 200 tấn cá các loại. Thực tế cho thấy, việc nuôi trồng thủy sản ở Bạch Thông vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, diện tích nuôi thâm canh còn ít, chủ yếu là quảng canh, quy mô diện tích chăn nuôi mới ở các hộ gia đình rất nhỏ lẻ, người chăn nuôi hạn chế vốn đầu tư, chưa biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thiếu kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản.

Để khai thác tốt mọi tiềm năng nhằm đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Trong đó, chú trọng đào tạo tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn; tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, tăng năng suất, duy trì, cải tạo giống cá chất lượng tốt nhằm nâng cao giá trị sản xuất./.