BẠCH THÔNG CÓ 39 HA CHÈ CHO THU HOẠCH

Hiện nay, toàn huyện có 44ha chè, trong đó diện tích cho thu hoạch là 39ha. Tập trung chủ yếu tại các xã Quang Thuận, Đôn Phong, Quân Hà.

Người dân thôn Phiêng An xã Quang Thuận đang thu hái chè

Nhiều hộ trồng chè của huyện cũng đã tận dụng tiềm năng, lợi thế về cây chè để phát triển các tổ hợp tác, HTX chế biến sản phẩm chè đem lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, hướng đến sản xuất hữu cơ, trồng và chăm sóc cây theo hướng sản xuất hàng hóa, huyện cũng đã có những chính sách hỗ trợ phát triển cây chè, sản phẩm chè trở thành hàng hóa có thương hiệu. Năng suất chè toàn huyện hiện ước đạt 46tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 179 tấn/năm./.

Đào Kiên