BẠCH THÔNG CÓ 112 NHÀ VĂN HÓA THÔN KIÊN CỐ

0

Nhằm xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa của bà con trên địa bàn, năm 2020 Bạch Thông đã xây dựng mới được 02 nhà văn hóa cấp xã ở Dương Phong và Lục Bình, 20 nhà văn hóa cấp thôn từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nguồn xã hội hóa. Qua đây nâng tổng số thôn có nhà văn hóa lên 143/147, trong đó 112 nhà kiên cố, 31 nhà bán kiên cố, 4 nhà nhờ mượn. Trong số đó có 53 thôn có nhà văn hóa đạt tiêu chí nông thôn mới, 9 xã có nhà văn hóa cấp xã đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hóa thôn thuộc xã Đôn Phong được xây dựng kiên cố

Việc xây dựng, đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, thôn và các thiết chế cơ sở đã góp phần vào hoàn thiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân./.

Ngọc Diệp-Trung tâm VH,TT&TT