BẠCH THÔNG CHUYỂN ĐỔI GẦN 280 HA ĐẤT TRỒNG LÚA NGÔ KÉM HIỆU QUẢ SANG TRỒNG CÂY CÓ GIÁ TRỊ

Từ năm 2018 đến năm 2021, huyện Bạch Thông chuyển đổi được 277 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế.

Từ năm 2018 đến nay gần 280 ha đất trồng lúa được chuyển đổi sang trồng cây có giá trị

Năm 2021, huyện chuyển đổi được 30 ha, trong đó diện tích chuyển đổi trên đất trồng lúa 1 vụ là 22,3 ha, trên đất 2 vụ lúa là 7,7 ha. Để việc chuyển đổi cây trồng đạt được kết quả, huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn xây dựng phương án cụ thể, hướng dẫn người dân chuyển đổi những diện tích đất ruộng trồng lúa không hiệu quả, năng suất thấp sang trồng các loại cây trồng có giá trị sao cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương. Thông qua việc chuyển đổi, nhằm thay đổi tư duy về sản xuất theo hướng hàng hóa, nhiều diện tích chuyển đổi đã đem lại thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với gieo cấy lúa./.

Thanh Tuyền