Bạch Thông chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2012

0

Năm 2011, huyện Bạch Thông có kế hoạch (KH) trồng 700ha rừng. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tham mưu đắc lực của các cán bộ kiểm lâm viên thường xuyên bám sát địa bàn đến từng hộ dân trồng rừng … công tác trồng rừng của huyện năm 2011 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến ngày 30/6/2011, toàn huyện đã trồng được 730ha, đạt 104% KH; trong đó diện tích trồng cây mỡ là 505,68ha, diện tích trồng cây keo tai tượng là 224,32ha. Hết năm 2011, toàn huyện trồng được 739,24ha rừng, đạt 106% KH giao.

Năm 2012, huyện có kế hoạch trồng 1.100ha rừng Dự án 147, trong đó trồng 300ha keo và 800ha mỡ. Phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng đề ra, ngay từ khi được giao kế hoạch trồng rừng năm 2011, Ban Quản lý Dự án 147 huyện đã xây dựng kế hoạch thiết kế diện tích trồng rừng và phương án trồng rừng kịp thời vụ; phối hợp với Ban Phát triển rừng các xã, thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng về công tác trồng rừng năm 2012, đồng thời tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu trồng rừng của nhân dân trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thiết kế … Tính đến đầu tháng 2/2012, huyện đã thiết kế được 1.160ha.  

Công tác chuẩn bị cây giống lâm nghiệp được triển khai thực hiện tốt. Ban Quản lý Dự án 147 huyện Bạch Thông đã ký hợp đồng mua cây giống tại Xí nghiệp giống cây trồng của Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn với tổng số 52,8 vạn cây keo và 2,2 triệu cây mỡ. Ngoài ra, Huyện đoàn cũng đã tổ chức thực hiện 03 vườn ươm tại các xã: Nguyên Phúc và Cẩm Giàng. Hiện nay, cây giống tại các vườn ươm đều sinh trưởng tốt.

Với kinh nghiệm từ kết quả trồng rừng năm 2011, công tác xử lý thực bì được Ban Quản lý Dự án 147 huyện chỉ đạo nhân dân các địa phương thực hiện linh hoạt, sáng tạo nhằm giải phóng mặt bằng cho công tác trồng rừng đảm bảo khung thời vụ. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã xử lý thực bì được trên 80% diện tích.

          Với sự chuẩn bị tốt ngay từ khi nhận chỉ tiêu tỉnh giao, hiện nay, huyện Bạch Thông đã sẵn sàng cho công tác trồng rừng theo kế hoạch: Trồng mỡ bắt đầu từ tháng 4 và trồng keo từ tháng 5, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2012./.