BẠCH THÔNG CẤP TRÊN 37 TẤN PHÂN BÓN THỰC HIỆN MÔ HÌNH GIEO CẤY LÚA CHẤT LƯỢNG

Ngày 14/8/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giống cây trồng Quốc Anh tổ chức cấp trên 37 tấn phân bón thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng khẩu nua pì pết, khẩu nua lương cho người dân.

Cung ứng phân bón cho người dân xã Lục Bình

Trong đó, cấp 15,4 tấn phân bón quế lâm KH8, trên 12,3 tấn phấn bón quế lâm KH 12; và trên 10 tấn phân bón quế lâm KH06. Trước đó trong tháng 7 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp cấp 14 tấn vôi bột cho người dân. Mô hình gieo cấy lúa chất lượng khẩu nua pì pết, khẩu nua lương được triển khai trong vụ mùa tại 03 xã gồm: Cẩm Giàng, Vi Hương, Lục Bình, tổ diện tích 40 ha, với 441 hộ tham gia. Tham gia mô hình các hộ được nhà nước hỗ trợ 70% phân bón, vôi bột và được cơ quan chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật, gieo cấy, chăm sóc lúa…/.

Thanh Tuyền