Bạch Thông cấp phát gạo đợt 2 cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2014, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông tổ chức cấp phát gạo đợt 2 của học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho học sinh người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không hưởng chế độ nội trú trên địa bàn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18/6/3013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đợt 2, học kỳ I, năm học 2014 – 2015, toàn huyện Bạch Thông có 181 em học sinh của các trường: Tiểu học và THCS Mỹ Thanh; tiểu học và THCS Đôn Phong; PTCS Cao Sơn; PTCS Vũ Muộn; PTCS Sỹ Bình được cấp gạo miễn phí. Đây là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường… Tổng số gạo được hỗ trợ trong đợt này là 8.145 kg, trung bình mỗi em học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng, hỗ trợ 3 tháng (từ 01/11/2014 đến 01/01/2015). Chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ góp phần giúp đỡ các em học sinh giảm bớt những khó khăn trong quá trình học tập.