Bạch Thông cấp phát gạo cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2014, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông tổ chức cấp phát gạo cho học sinh người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không hưởng chế độ nội trú trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho các đối tượng học sinh nghèo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18/6/3013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đợt này toàn huyện Bạch Thông có 204 em học sinh của các trường: Tiểu học và THCS Mỹ Thanh; THCS Đôn Phong; Trường PTCS Cao Sơn, Trường PTCS Vũ Muộn, Trường PTCS Sỹ Bình được cấp gạo miễn phí. Đây là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường…Trung bình mỗi em học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng trong suốt năm học 2013 – 2014. Tổng số gạo được hỗ trợ trong dịp này là 11.200 kg.

Chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ góp phần giúp đỡ các em học sinh giảm bớt những khó khăn trong quá trình học tập.