BẠCH THÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH VÙNG CAM, QUÝT

Trong quý I năm 2023, 185 hộ gia đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Dự án Cấp giấy lâm nghiệp đối với những diện tích đất Lâm trường do người dân sử dụng.

Trong quý I năm 2023, 185 hộ gia đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Theo đó, 792 thửa đất với tổng diện tích hơn 130 ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Nhiều năm trở về trước, diện tích canh tác cam, quýt của người dân vùng trọng điểm cam, quýt ở các xã Quang Thuận, Dương Phong và Đôn Phong hầu hết đều thuộc đất của Lâm trường Bạch Thông, do quản lý và sử dụng kém hiệu quả dẫn đến tình trạng người dân lấn đất, xâm canh. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã thu hồi đất lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giao huyện Bạch Thông quản lý và đo vẽ bản đồ, giao đất sản xuất cho người dân với tổng diện tích hơn 250 ha, tập trung tại các xã Quang Thuận, Dương Phong và Đôn Phong. Với những diện tích còn lại, huyện đang tiếp tục nỗ lực nhằm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và cấp cho người dân./.

Đào Kiên