Bạch Thông cấp gần 25 tấn gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán

Ngày 08/02/2018, huyện Bạch Thông tổ chức cấp gần 25 tấn gạo cứu đói nhân dịp tết Nguyên đán cho 480 hộ, với 1.664 khẩu.

Trong đó, huyện tổ chức cấp gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 254 hộ, 751 khẩu, với tổng số trên 11,2 tấn. Để đảm bảo công bằng, đúng đối tuợng các địa phuơng đã tổ chức rà soát, bình xét các hộ cần cứu đói tại thôn bản. Ngay sau khi tiếp nhận số gạo các xã, thị trấn đã tổ chức vận chuyển gạo đến từng hộ. Bên cạnh đó huyện cũng đã tiếp nhận, hỗ trợ gạo cứu đói cho 226 hộ, với 913 khẩu có diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen gây hại trong vụ mùa năm 2017 tại 11/17 xã, thị trấn trên địa bàn, với tổng số trên 13,6 tấn gạo.

Việc cấp gạo cứu đói kịp thời cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ có diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen đã giúp các hộ ổn định cuộc sống, đảm bảo không có hộ nào bị thiếu đói trong dịp tết./.