Bạch Thông bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011 – 2016

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công 4 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tham gia khóa bồi dưỡng, đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã được truyền đạt hệ thống kiến thức gồm 06 chuyên đề: Phong trào phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn chuyển đổi và hội nhập kinh tế quốc tế; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn; kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn; kỹ năng thuyết trình, chất vấn, thảo luận của đại biểu HĐND; kỹ năng thẩm tra và giám sát ngân sách địa phương của HĐND cấp xã và những kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân cho đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, là người giữ mối liên hệ mật thiết, trực tiếp giữa nhà nước với nhân dân địa phương./.