BẠCH THÔNG 27 HA LÚA BỊ ỐC BƯƠU VÀNG GÂY HẠI

Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện Bạch Thông đang tập trung chăm sóc lúa xuân, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn có khoảng 27 ha lúa bị ốc bươu vàng gây hại.

Người dân xã Vi Hương thu nhặt ốc bươu vàng

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ốc bươu vàng gây hại những ruộng cấy mạ non, mật độ phổ biến 1 – 2 con/m2, cá biệt 6 con/m2. Diện tích nhiễm rải rác tại các xã, thị trấn. Để phòng trừ ốc bươu vàng, người dân cần thực hiện các biện pháp như: Đặt các lưới chắn ở mương dẫn nước vào ruộng, không cho ốc bươu vàng theo nước vào ruộng. Đào rãnh xung quanh ruộng để ốc tập trung trong rãnh có nước rồi bắt. Những diện tích có mật độ ốc cao có thể dùng một trong các loại thuốc để phun như HN – Samole 700WP, Diotor 830 WDG… Đối với những diện tích bị ốc bươu vàng gây hại nặng cần tra dặm nhằm đảm bảo diện tích…/.

Thanh Tuyền