Áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Xem nội dung chi tiết tại đây