HỖ TRỢ PHỤ NỮ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện việc vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, trong thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp huyện Bạch Thông đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Mô hình chăn nuôi lợn của chị Đinh Thị Hằng – Hội viên phụ nữ thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc

Các cơ sở Hội duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đồng thời khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn vay như Ngân hàng CSXH, quỹ SuFa, quỹ 3PAD, hiện tổng số vốn vay trên 117 tỷ đồng cho 2.894 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Huy động tiết kiệm tại 63 tổ từ vốn Ngân hàng CSXH có 2.802 chị tham gia với số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Hội LHPN tham gia quản lý quỹ Chung sức vì cộng đồng, đã giải ngân được gần 4,3 tỷ đồng cho 362 hộ vay. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp; Một số phương pháp, kỹ năng tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm có 120 chị tham gia…/.

Thanh Tuyền