23/26 CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH

Năm 2022 huyện Bạch Thông đề ra 26 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Qua đánh giá, rà soát đến hết tháng 10 toàn huyện có 23 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

 Thu ngân sách làmột  trong những chỉ tiêu quan trọng thu vượt kế hoạch

Có 13/26 chỉ tiêu vượt so kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trong như chỉ tiêu thu ngân sách, trồng rừng, Hợp tác xã thành lập mới có quy mô phù hợp và hoạt động hiệu quả; chỉ tiêu lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ số hộ đạt “ Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022… ; 10/26 chỉ tiêu đạt kế hoạch, toàn huyện chỉ có 03/26 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, đó là chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm đủ 8 loại vacxin; xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương./.

Thanh Tuyền