Thứ Sáu, 01/12/2023,

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG - ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ XII - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN BẠCH THÔNG LẦN THỨ XV - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM - NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM - CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

GIỚI THIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH DI TÍCH LỊCH SỬ...

Bạch Thông – cái nôi của quê hương cách mạng. Là nơi ghi dấu ấn lịch sử của những chiến thắng như Phủ Thông,...

CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CÔNG DÂN